عملیات پیگرانی هوشمند در خط لوله سراسری انتقال فرآورده ها نفتی (منطقه لرستان- مرکزی و تهران، تابستان 1395) - اخبار

ارائه گزارشات پیگرانی هوشمند خطوط لوله 8 اینچ (پاییز 1397)

گزارشات تحلیلی از نتایج پیگرانی هوشمند برخی از خطوط لوله 8 اینچ شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و شرکت... ادامه ...

برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گزارشات پیگرانی هوشمند خطوط لوله 14 اینچ (تابستان 1397)

شرکت نوآوران ابزار خاورمیانه تاکنون در چندین مرحله، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار تحلیل داده های... ادامه ...

عملیات صحت سنجی گزارشات پیگرانی هوشمند توسط شرکت نوآوران ابزار خاورمیانه (بهار 1397)

عملیات صحت سنجی گزارشات پیگرانی هوشمند خطوط لوله با همکاری برخی از شرکت های کارفرما با حضور کارشناسان شرکت... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت (منطقه شمال شرق، خراسان رضوی زمستان 1396)

بازرسی داخلی خطوط لوله 8 اینچ انتقل نفت سفید، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه شمال شرق) در محدوده... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (استان فارس و بوشهر، منطقه دالان، زمستان 1396)

بازرسی داخلی دو قطعه از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به طول تقریبی 150... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت (منطقه غرب، کرمانشاه زمستان 1396)

عملیات اجرایی پروژه پیگرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه غرب) در محدوده... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت (منطقه تهران، فرودگاه مهرآباد پاییز 1396)

عملیات اجرایی پروژه پیگرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه تهران - فرودگاه... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت (منطقه تهران، نیروگاه منتظر قائم پاییز 1396)

عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه تهران - نیروگاه منتظر قائم)، به... ادامه ...

بازرسی داخلی خطوط لوله نفت و گاز ایران توسط شرکت نوآوران ابزار خاورمیانه

شرکت نوآوران ابزار خاورمیانه به عنوان یک شرکت فعال در زمینه بازرسی داخلی خطوط لوله نفت و گاز به وسیله روش... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت (منطقه شمالغرب، آذربایجان غربی تابستان و پاییز 1396)

عملیات اجرایی پروژه پیگرانی هوشمند خط لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه شمالغرب) در محدود... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند در خطوط لوله 36 اینچ انتقال گاز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (استان خوزستان، بهار و تابستان 1396)

عملیات گسترده پیگرانی هوشمند خطوط لوله 36 اینچ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در محدوده استان خوزستان در 4 قطعه از... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت (منطقه شمالغرب، بهار و تابستان 1396)

پروژه پیگرانی هوشمند خط لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه شمالغرب) در محدوده استان... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله 36 اینچ شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (منطقه پارسیان، بهار 1396)

بازرسی داخلی خط لوله 36 اینچ شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (منطقه پارسیان) به طول تقریبی 45 کیلومتر با... ادامه ...

نشریه خطوط لوله نفت و گاز خاورمیانه (پیگرانی هوشمند خط لوله اصلی 14 اینچ رفسنجان - کرمان توسط شرکت نوآوران ابزار خاورمیانه)

مهندس اصغر طالبی زاده، رئیس واحد مهندسی خوردگی منطقه جنوب شرق، درباره این خبر گفت: با استفاده از پیگ های... ادامه ...

عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت (منطقه شمالغرب، آذربایجان شرقی بهار 1396)

عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه شمالغرب) در محدوده استان... ادامه ...
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | آخرین